Dieta on-line v3

Indywidualna

dieta on line

Zacznij ju? dzi? !

DLACZEGO DIETA ON LINE TO DOBRY WYBÓR ?

Wspó?praca on line w prosty, wygodny i szybki sposób pozwala umówi? si? z dietetykiem. Dzi?ki szczegó?owej pierwszej konsultacji on line dietetyk mo?e rozpisa? dla Ciebie indywidualn? diet? dopasowan? do potrzeb. To wszystko bez wychodzenia z domu. Jad?ospis otrzymasz w przyjaznej formie na e maila.

Dajemy s?owo, i? nie b?dzie ona uniwersalnym “gotowcem”, za? jad?ospisem stworzonym specjalnie dla Ciebie.

CO OBEJMUJE WSPÓ?PRACA ON LINE  ?

01

Konsultacja

Spotkanie on line trwa ok. 60 minut

02

Jad?ospis

Mo?esz wybra? 7 lub 14 dniow? diet?

03

Autorski E-book

Zatytu?owany „Zdrowe od?ywianie

04

Autorski poradnik

O tym „Jak wa?y? si? i mierzy? w domu?”

05

Kontrola

Sta?y kontakt on line z dietetykiem oraz kontrole

KONSULTACJA ON LINE – KROK PO KROKU

Zwró? uwag? by wybra?: rodzaj us?ugi-konsultacja dietetyczna online

1.Kliknij w zak?adk? umów wizyt?– wybierz dogodny termin.

Mo?esz tak?e napisa? do nas na fb lub wys?a? e maila (kontakt@zkaloriami.pl) zostawiaj?c swój nr kontaktowy- oddzwonimy.

2. Po umówieniu wizyty otrzymasz e maila z danymi do przelewu za umówion? konsultacj?.

3. Po zaksi?gowaniu si? p?atno?ci otrzymasz link do spotkania wideo. Najcz??ciej spotykamy si? na Skype, ale mo?esz zaproponowa? inny komunikator.

KTO PROWADZI KONSULTACJE

ON LINE ?

Monika lub Magda, czyli w?a?cicielki poradni dietetycznej  „Z kaloriami na pie?ku”  a co najwa?niejsze dwie, do?wiadczone dietetyczki pe?ne pasji i profesjonalizmu w pracy z pacjentem. Ekspertki w prasie, radio i telewizji.

O nas

NAJCZ?STSZE PYTANIA O DIET? ON LINE

 1. Na czym polega konsultacja on line?

Na rozmowie “w cztery oczy”, jednak za po?rednictwem komunikatora w postaci SKYPE, FACE TIME czy GOOGLE HANGOUTS.

 1. Jak wygl?daj? kwestie p?atno?ci?

Po umówieniu wizyty, otrzymasz e-maila z danymi do przelewu

 1. Kiedy otrzymam diet? on line?

Na przygotowanie Twojej diety potrzebujemy 5 dni roboczych.

 1. Czy przed wizyt? musz? wykona? badania?

Je?li dysponujesz w miar? aktualnymi (ostatnie 3-6 miesi?cy) wynikami bada? nie jest to konieczne. W razie potrzeby wysy?amy list? zalecanych bada? do wykonania przed konsultacj?.

 1. Jak b?dziemy kontrolowa? efekty w pracy?

Dzi?ki sta?emu kontaktowi telefonicznemu i mailowemu oraz kontrolom on line. Dodatkowo otrzymasz od Nas poradnik ze wskazówkami jak prawid?owo si? wa?y? i mierzy? w domu.

CENNIK INDYWIDUALNEJ DIETY ON-LINE

I konsultacja on line

z?200/osob?
 • (60 minut) telefon/skype itp.

JAD?OSPIS 7 DNI

z?180/osob?
 • czas oczekiwania: 6 dni
 • dopasowany do stanu zdrowia
 • uwzgl?dniaj?cy Twoje preferencje
 • zgodny z zapotrzebowaniem
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

JAD?OSPIS 14 DNI

z?250/osob?
 • czas oczekiwania: 6 dni
 • dopasowany do stanu zdrowia
 • uwzgl?dniaj?cy Twoje preferencje
 • zgodny z zapotrzebowaniem
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

WIZYTA KONTROLNA (on-line)

z?120/osob?
 • czas trwania: 30 minut
 • zalecana co 2-3 tygodnie
 • pozwala monitorowa? post?py
 • nap?dza do dzia?ania i motywuje
 • daje mo?liwo?? zadania pyta?

Wzorcowa

Dieta on line

Zacznij ju? dzi? !

DLA KOGO JEST WZORCOWA DIETA ON LINE ?

Dla osób, które chc? bardzo szybko otrzyma? smaczny, zbilansowany jad?ospis i zarazem nie potrzebuj? indywidualnego podej?cia.

Oferujemy 7 dniowe, sezonowe jad?ospisy wzorcowe:

 • Detox (1000 kcal)
 • Odchudzanie (1500 kcal lub 1800 kcal)
 • Wysoki cholesterol (1700 kcal)
 • Wsparcie p?odno?ci (1800 kcal lub 2200 kcal)

JAK ZAMÓWI? DIET? ON LINE?

01

Wybierz

wybierz diet? wzorcow?,
która Ci? interesuje

02

Napisz wiadomo??

napisz do nas e maila (kontakt@zkaloriami.pl)
podaj swoje imi? i nazwisko, nr telefonu oraz opcj? diety, któr? wybra?e?

03

Op?a?

Op?a? przelewem diet? on line Numer konta otrzymasz w e mailu

04

Korzystaj

W ci?gu 24h od zaksi?gowania si? wp?aty otrzymasz diet? na wskazany adres mailowy

CO OTRZYMUJESZ WRAZ Z ZAMÓWION? DIET? WZORCOW??

Podchodzimy profesjonalnie do swojej pracy i nawet je?li zamawiasz wy??cznie wzorcow? diet? to otrzymujesz gratisy, zupe?nie za darmo!

Wszystkie te materia?y pozwol? Ci osi?gn?? postawiony sobie cel.

Wy?lemy Ci dodatkowo dwa e booki:

 1. „Zdrowe od?ywianie”
 2. „Jak wa?y? si? i mierzy? w domu?”

CENNIK DIET WZORCOWYCH

Detox 7 dni

z?70/osob?
 • czas oczekiwania: 1 dzie?
 • do stosowania przez 7 -10 dni
 • oczyszcza organizm z toksyn
 • przywraca równowag?
 • obkurcza ?o??dek
 • poprawia wygl?d skóry i w?osów
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych
 • wst?p do odchudzania

ODCHUDZANIE 1500 KCAL 7 DNI

z?70/osob?
 • czas oczekiwania: 1 dzie?
 • dedykowany kobietom z nadwag?
 • prosty, szybki i skuteczny
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

ODCHUDZANIE 1800 KCAL 7 DNI

z?70/osob?
 • czas oczekiwania: 1 dzie?
 • dedykowany m??czyznom z nadwag?
 • odpowiedni dla aktywnych kobiet
 • prosty, szybki i skuteczny
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

CHOLESTEROL 1700 KCAL 7 DNI

z?70/osob?
 • czas oczekiwania: 1 dzie?
 • dla kobiet i m??czyzn
 • naturalnie obni?a „z?y” cholesterol
 • naturalnie podwy?sza „dobry” cholesterol
 • poprawia stan zdrowia
 • prosty, szybki i skuteczny
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

P?ODNO?? 1800 KCAL 7 DNI

z?70/osob?
 • czas oczekiwania: 1 dzie?
 • dedykowany kobietom
 • zawiera produkty „p?odno?ciowe”
 • pomocny w regulacji cykli miesi?czkowych
 • wspomagaj?cy owulacj?
 • prosty, szybki i skuteczny
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

P?ODNO?? 2200 KCAL 7 DNI

z?70/osob?
 • czas oczekiwania: 1 dzie?
 • dedykowany m??czyznom
 • zawiera produkty „p?odno?ciowe”
 • poprawia jako?? nasienia
 • prosty, szybki i skuteczny
 • uwzgl?dniaj?cy resztki pokarmowe
 • na bazie produktów ogólnodost?pnych

ZADAJ PYTANIE

Jeste?my tu dla Ciebie. Je?li co? jest nie jasne, masz jeszcze jakie? w?tpliwo?ci to mo?esz o nie zapyta?.

Nie zostawimy nikogo bez odpowiedzi ;)

Mo?esz skorzysta? z formularza obok lub napisa? na kontakt@zkaloriami.pl b?d? zadzwoni?.